GMA-064 Bondage Training Wife Kariérní žena, která byla vybrána jako jednatelka společnosti. Tři dny rozkošného pekla Rinka Tahara byla prezidentem ukázněna ve jménu tréninku

censored | 45 subscribers
Pět let po změně zaměstnání se Rinčina práce stala přínosnější a její výkon se zlepšil. Nakonec byl povolán prezidentem společnosti a dokonce získal jeho souhlas jako kandidáta na další generaci vedoucích pracovníků. Její manžel ji také podpořil a řekl: ``To je skvělé,'' a žila hladký život. Jednoho dne mi zavolal prezident společnosti: ``Uvolnilo se místo ředitele. Chtěli byste se hned stát ředitelem?'' Rinka souhlasila se dvěma odpověďmi.